Herbs/ Tinctures

Herbs/ Tinctures There are no products in this category.

Subcategories

  • Tinctures
  • Kanna Sceletium

    Kanna (ook bekend als canna of channa) is het gedroogde plantmateriaal van de Sceletium tortuosum, een vetplant die oorspronkelijk voorkomt in Zuid-Afrika. Honderden jaren geleden werd kanna gekauwd of gesnoven door de Hottentotten (Khoikhoi). De Nederlanders die later in Zuid-Afrika arriveerden noemden het 'kaugoed'.

    De voornaamste effecten van kanna zijn ontspanning, meer geestelijke energie en verdieping van sociaal contact. In hogere doseringen kan het milde visioenen produceren.

  • Energy herbs
  • Relaxing herbal
  • Dream herbs
  • Vape Herbs